Vegas Vows, Texas Nights

Tekst
Raamat ei ole teie piirkonnas saadaval
Märgi loetuks
Raamatu kirjeldus

He was completely off-limits, but she married him! Waking up naked next to her sister’s ex-fiance is shocking enough. But for Katie Rodgers to learn that he is now her husband! Unforgivable. An annulment is the only option. But with such sizzling chemistry—are the newlyweds really ready to untie the knot?

Täpsemad andmed
  • Vanusepiirang: 0+
  • Lisatud LitResi: 30 november 2019
  • Maht: 180 lk. 5 illustratsiooni
  • ISBN: 9780008904081
  • Copyright: HarperCollins
  • Sisukord
"Vegas Vows, Texas Nights" — loe veebis tasuta üht katkendit raamatust. Kirjutage kommentaare ja ülevaateid, hääletage oma lemmiku poolt.

Lisage arvustus

Mida te arvate raamatust?
Hinda raamatut