Do motylaSõnum

Märgi loetuks
Šrift:Väiksem АаSuurem Aa
 
Lekko, motylu! Ogień to szkodliwy!
Strzeż się tej świece1 i tej jasnej twarzy,
W której się skrycie śmierć ozdobna żarzy,
 
1tej świece – dziś: tej świecy. [przypis edytorski]