Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK: 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks

Tekst
Loe katkendit
Märgi loetuks
Kuidas lugeda raamatut pärast ostmist
  • Lugemine ainult LitRes “Loe!”
Šrift:Väiksem АаSuurem AaISMN 979-0-54002-331-7 (epub)


Kirjastaja:

© RAFIKO Kirjastus OÜ, 2018

Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu

www.rafiko.ee;

e-post: rafiko@rafiko.ee


Kirjastus on kasutanud kõiki võimalusi, et tuvastada autoriõigusi omavaid isikuid ja on neile valmis maksma väljakujunenud tavade järgi.


Kõik kirjastamisõigused kuuluvad Rafiko Kirjastus OÜ-le, kelle kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud käesoleva raamatu mitte ühtki osa mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida ega mingil muul moel paljundada või avaldada, kaasa arvatud fotopaljundus, informatsiooni talletamine, kontaktkopeerimine.

Austatud laulu- ja kandlemuusika sõber

Tihti laulavad peolised koos meiega kaasa. Kuid paljud on kurtnud, et kõikide laulude sõnad ei ole väga hästi meeles ja oleks hea näha laulusõnu paberil.

Kogusime siia laulikusse kokku kõige sagedamini Simmaniduo ja Kandlemees Sanderi pidudel kõlavaid laule koos sõnadega – kokku leiate laulikust 43 laulu. Osad laulud on kirjutanud Sander Karu (Kandlemees Sander) ja need on esitatud koos nootide ja sõnadega.

Selle lauliku abil on Teil hea neid laule kaasa laulda ja nautida.

Meil on hea meel, kui need laulud pakuvad Teile rõõmu ja oleme tänulikud, et neid laule laulate!

Head koos laulmist!

Lugupidamisega

Kandlemees Sander lauliku koostaja

Autoritest

Kandlemees Sander on Eesti kandlemängija (poolkromaatiline kannel) ja rahvamuusik, kelle rahvalikud laulud ja kandlemuusika sobivad hästi nii kuulamiseks, tantsimiseks kui ka kaasalaulmiseks. Tema rikkalik repertuaar ulatub pärimusmuusikast kuni nüüdisaegse tantsumuusikani.

Simmaniduo on Eesti laulu- ja kandlekapell (asutatud 1983 Lõuna-Eestis). Simmaniduo lauludes ja pillilugudes on ühendatud rahvakandle kordumatu kõla nüüdisaegse helikeelega.

Varem ilmunud CD-d ja kassetid:

 Kandlemees Sander „Kandlemuusika kogu perele“ (2016)

 Kandlemees Sander „1 kannel ja rahvalikud laulud“ (2014)

 Kandlemees Sander Karu kandlelood (2011)

 Simmaniduo. „Tule simmanile“ (2011)

 SimmanDuo & Kukerpillid kassett (1992)

 Simmaniduo kassett (1990)

Vaata lisa: www.simmaniduokannel.eu

Olete lõpetanud tasuta lõigu lugemise. Kas soovite edasi lugeda?