Sonet II (Na one słowa Jopowe)Sõnum

Märgi loetuks
Šrift:Väiksem АаSuurem Aa

Na one 1 słowa Jopowe 2 :Homo natus de muliere, brevi vivens tempore3 etc.


1one (daw.) – te. [przypis edytorski]
2słowa Jopowe – słowa Hioba (J 14,1). [przypis edytorski]
3Homo natus de muliere, brevi vivens tempore (łac.) – Człowiek urodzony z niewiasty żyje przez krótki czas; początek pierwszej strofy jest wolnym przekładem tego motta. [przypis edytorski]