Sonet III (Do Naświętszej Panny)Sõnum

Märgi loetuks
Šrift:Väiksem АаSuurem Aa
 
Panno bezrówna1, stanu człowieczego
Wtóra2 ozdobo, nie psowała3 w której4
Pokora serca, ni godność pokory,
 
1bezrówny (daw.) – niemający nikogo a. niczego równego sobie; niezrównany. [przypis edytorski]
2wtóry (daw.) – drugi. [przypis edytorski]
3psować – dziś popr.: psuć. [przypis edytorski]
4Szyk przestawny pod wpływem składni łacińskiej: w której nie psowała (nie psuła się). [przypis redakcyjny]