Металлургические машины и оборудованиеPDF

Märgi loetuks
Kuidas lugeda raamatut pärast ostmist
  • Lugemine ainult LitRes “Loe!”
Raamatu kirjeldus

В методических указаниях сформулированы цели дипломного проектирования, приведена тематика, состав и содержание дипломных проектов для студентов, обучающихся по специальности 150404 «Металлургические машины и оборудование». Сформулированы принципы проектирования нового, модернизации или реконструкции существующего металлургического агрегата, машины, аппарата или установки. Изложен порядок оформления пояснительной записки и графической части проекта. Описан порядок защиты дипломных проектов в Государственной аттестационной комиссии (ГАК).

Täpsemad andmed
  • Vanusepiirang: 0+
  • Lisatud LitResi: 29 märts 2018
  • Kirjutamiskuupäev: 2010
  • Maht: 56 lk.
  • Kogusuurus: 0 MB
  • Lehekülgi kokku: 56
  • Lehekülje mõõdud: 149 x 210 мм
  • Copyright: МИСиС
"Металлургические машины и оборудование" — loe veebis tasuta üht katkendit raamatust. Kirjutage kommentaare ja ülevaateid, hääletage oma lemmiku poolt.

Lisage arvustus

Mida te arvate raamatust?
Hinda raamatut