NÕUSOLEK REKLAAMIALASE INFO JA TEAVITUSTE SAAMISEKS

Füüsiline isik - isikuandmete subjekt (Kasutaja), registreerudes saidil *.litres.ee ja/või vastu võttes Kasutustingimused aadressil https://www.litres.ee/pages/litres_oferta/, annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (edaspidi Nõusolek). Saidil registreerimine ja/või Kasutustingimuste kinnitamine tähendab Nõusoleku andmist. Tegutsedes oma vaba tahte alusel ja huvi järgi ning tõendades oma teovõimelisust annab Kasutaja LITRES OÜ-le (OOO “LITRES”), millele kuulub veebisait *.litres.ee, ja mis asub aadressil Moskva linn, Moskva, 1. Krasnogvardeisky läbisõit, nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel:

 1. Käesolev Nõusolek antakse isikuandmete töötlemiseks nii automatiseeritud kui ka automatiseerimata teenuste pakkumiseks Kasutajale.
 2. Nõusolek antakse Kasutaja järgmiste isikuandmete töötlemiseks:
  • Isikuandmed, mis ei ole biomeetrilised ega delikaatsed: perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress, telefoninumber
 3. Isikuandmed ei ole kättesaadavad kolmandatele osapooltele.
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärk: informeerimine kampaaniatest, allahindlustest ja muudest Kasutajat puudutavatest muudatustest, mille viivad läbi LITRES OÜ ja/või selle partnerid.
 5. Toimingud isikuandmetega, mis sooritatakse töötlemise käigus: kogumine; salvestamine; korrastamine; säilitamine; täpsustamine (uuendamine, muutmine); väljavõtete tegemine; kasutamine; edastamine (juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele); sulgemine; kustutamine; hävitamine.
 6. Isikuandmeid töödeldakse kuni Nõusoleku tühistamiseni Kasutaja poolt.
 7. Nõusolek võib olla tühistatud Kasutaja või tema esindaja poolt LITRES OÜ-le kirjaliku avalduse saatmise teel käesoleva Nõusoleku alguses toodud aadressil.
 8. Käesoleva Nõusoleku Kasutaja või tema esindaja poolt tühistamise juhul LITRES OÜ-l on õigus jätkata isikuandmete töötlemist ilma Kasutaja nõusolekuta seadusandluses esile toodud vajaduste korral.
 9. Käesolev Nõusolek kehtib kuni isikuandmete töötlemise lõpetamiseni vastavalt antud Nõusoleku punktile 7 ja 8.