NÕUSOLEK reklaami- ja info sisuga LAIALISAATMISTE SAAMISEKS

Füüsiline isik - isikuandmete subjekt (Kasutaja), registreerudes saidil litres.ru ja/või vastu võttes Kasutustingimusi https://www.litres.ru/pages/litres_oferta/, kohustub võtma vastu käesoleva Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (edaspidi Nõusolek). Saidil registreerimine ja/või Kasutustingimusi vastuvõtmine tähendab Nõusoleku vastuvõtmist. Tegutsedes oma vaba tahte alusel ja huvi järgi, ning tõendades oma teovõimelisust, Kasutaja annab LITRES OÜ-le (OOO “LITRES”), millele kuulub sait litres.ru, ja mis asub aadressil Moskva linn, Zvenigorodskaja tänav, maja nr. 13, ehitis 41, nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel:

 1. Käesolev Nõusolek antakse isikuandmete töötlemiseks nii ilma automatiseeritud vahendite kasutamiseta, kui ka nende vahendite kasutamisega.
 2. Nõusolek antakse Kasutaja järgmiste isikuandmete töötlemiseks:
  • Isikuandmed, mis ei ole biomeetrilised ega delikaatsed: perekonnanimi, eesnimi, isanimi; e-posti aadressid; telefoninumbrid.
 3. Isikuandmed ei ole üldkättesaadavad.
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärk: informeerimine kampaaniatest, allahindlustest, muudest üritustest, mis viivad läbi LITRES OÜ ja/või selle partnerid.
 5. Toimingud isikuandmetega, mis sooritatakse töötlemise käigus: kogumine; salvestamine; korrastamine; säilitamine; täpsustamine (uuendamine, muutmine); väljavõtete tegemine; kasutamine; edastamine (juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele); sulgemine; kustutamine; hävitamine.
 6. Isikuandmed töödeldakse kuni laialisaatmiste saamiseks nõusoleku tühistamiseni Kasutaja poolt.
 7. Nõusolek võib olla tühistatud Kasutaja või tema esindaja poolt LITRES OÜ-le kirjaliku avalduse saatmise teel käesoleva Nõusoleku alguses toodud aadressil.
 8. Käesoleva Nõusoleku Kasutaja või tema esindaja poolt tühistamise juhul LITRES OÜ-l on õigus jätkata isikuandmete töötlemist ilma Kasutaja nõusolekuta rakendatavas seadusandluses toodud aluste olemasolu korral.
 9. Käesolev Nõusolek kehtib kogu aeg kuni isikuandmete töötlemise lõpetamiseni vastavalt antud Nõusoleku punktile 7. ja 8.