Sihtpunkt Teleateljee

Tekst
Loe katkendit
Märgi loetuks
Kuidas lugeda raamatut pärast ostmist
  • Lugemine ainult LitRes “Loe!”
Šrift:Väiksem АаSuurem Aa


Sihtpunkt Teleateljee

Kaspar Vusser

Javier Besoin2


Tekst: Kaspar Vusser - Priit Kukk

Mikrotasandid: Javier Besoin - Priit Kukk, Erkki Trummal, Rauno Gordon

Toimetanud: Külli Ratassepp, Priit Ratassepp

Ehted: Sigrid Valgma

Muusika: Anton Veeremets

Muusa: Kersti Vilt

Lavastus: Kaspar Vusser, Mihkel Ernits

Tants: Laura Kvelstein

Fotod: Zoran Grojic

Raamatu kujundus: Krete Pajo

Trükk: DM Marketing & POSTPRESS

Pühendatud perekond Trummalile

Täname TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituuti

Tallinn 2012, 2017, 2019

© Priit Kukk © KEHA360

NB! Epub on loetav järgmiste rakendustega: iBooks, Google Play, Adobe Digital Editions, Calibre. Epub ei sobi lugemiseks lugerite ega nutitelefonide monitoridelt.3


Pilvepordid

Äärealad, avarused avarad,

pordid avatud,

trigerite read

sünkroniseeritud,

ping 1960.168.32.116.

Pilvedest

pärineb algus.

Varjunditest,

mis tulekul,

taamal olevast kumast.

Kõik paisub,

miski ei kaugene. Energia muundub.

Läheneb sünd,

ja see on alati puhas.

Meelteseisundite salvestuste jäävus,

taasalghetk (kordusena?),

ülekanne

haploidsete

rakkude

kuumsülelusse,

karma keerlemas

armastuse siuna.

Aeg saab tähenduse.

Kõik võib saada uueks.

Mikrotasand:

Select * FROM HSGVAA1947.univ and HSGVAA1951.univ and HSGVAA1957.univ where HSGVAA0100=’elektrooniline substants’,

hsgvaa - homo sapiensi geneetiline vormumistsükkel astronoomilise (AD määratlust arvesse võttes) aegreana.

Olete lõpetanud tasuta lõigu lugemise. Kas soovite edasi lugeda?