The Problem of Increasing Human Energy, With Special References to the Harnessing of the Sun’s EnergyTekst

Loe katkendit
Märgi loetuks
Kuidas lugeda raamatut pärast ostmist
  • Lugemine ainult LitRes “Loe!”
Raamatu kirjeldus

Nikola Tesla was a genius who revolutionized how the world looks at electricity. «For ages this idea [that each of us is only part of a whole] has been proclaimed in the consummately wise teachings of religion, probably not alone as a means of insuring peace and harmony among men, but as a deeply founded truth. The Buddhist expresses it in one way, the Christian in another, but both say the same: We are all one.»

Täpsemad andmed
  • Vanusepiirang: 0+
  • Maht: 110 lk. 14 illustratsiooni
  • ISBN: 9781627558068
  • Kirjastaja: Wilder Publications, Inc.
  • Copyright: Ingram
  • Sisukord
"The Problem of Increasing Human Energy, With Special References to the Harnessing of the Sun’s Energy" — loe veebis tasuta üht katkendit raamatust. Kirjutage kommentaare ja ülevaateid, hääletage oma lemmiku poolt.

Lisage arvustus

Mida te arvate raamatust?
Hinda raamatut