PäikeselinnTekst

Loe katkendit
Märgi loetuks
Kuidas lugeda raamatut pärast ostmist
  • Lugemine ainult LitRes “Loe!”
Kas teil pole raamatute lugemiseks aega?
Lõigu kuulamine
Päikeselinn
Päikeselinn
− 20%
Ostke elektroonilisi raamatuid ja audioraamatuid 20% allahindlusega
Ostke komplekt hinnaga 24,63 19,70
Päikeselinn
Päikeselinn
Audioraamat
Loeb Kristjan Sarv
19,28
Lisateave
Šrift:Väiksem АаSuurem Aa

TOMMASO CAMPANELLA

PÄIKESELINN

Itaalia keelest tõlkinud Kristiina Rebane

„Loomingu Raamatukogu kuldsari“

SA Kultuurileht

Tõlgitud väljaandest:

Tommaso Campanella

La città del Sole

Editori Laterza, 2003

Täiendatud ja parandatud trükk väljaandest:

Tommaso Campanella, „Päikeselinn“

Itaalia keelest tõlkinud Kristiina Rebane

Toimetanud Terje Kuusik

Loomingu Raamatukogu 2005, nr 15

Tallinn, SA Kultuurileht

Redigeeritud tõlke toimetanud Triinu Tamm

Kujundanud Maris Kaskmann

© Tõlge eesti keelde, allviited ja järelsõna.

Kristiina Rebane ja Loomingu Raamatukogu, 2020

E-raamat OÜ Falgella

ISBN 978-9949-638-83-3 (trükis)

ISBN 978-9949-638-82-6 (epub)

POEETILINE DIALOOG

VESTLUSKAASLASED

Hospitaliit1 ja Genovalane, üks Kolumbuse laevakaptenitest

HOSPITALIIT: Ole hea, kõnele nüüd kõigest, mis sinuga selle merereisi ajal juhtus.

GENOVALANE: Seda sa juba kuulsid, kuidas ma ümber maailma seilasin ja Taprobanasse2 jõudsin, kus mind mõningad asjaolud sundisid ankrusse heitma, kuidas ma seejärel hirmust kohalike elanike ees metsa pagesin ja kuidas ma sealt välja jõudes leidsin end avaralt lauskmaalt otse ekvaatori all.

HOSPITALIIT: Mis sind seal ees ootas?

GENOVALANE: Selsamal hetkel kohtasin ma tervet hulka relvastatud mehi ja naisi ja paljud nende hulgast mõistsid minu keelt; needsamad juhatasidki mind Päikeselinna.

HOSPITALIIT: Kõnele nüüd, missugune see linn on ja mismoodi seda valitsetakse.

GENOVALANE: Kesk ulatuslikku lauskmaad kerkib küngas, millele on rajatud suurem osa linnast, aga ringikujulised müürid küündivad künkajalamilt nii palju kaugemale, et linna diameeter on enam kui kaks ja ümbermõõt seitse miili3, ja kuna ta on rajatud kõrgendikule, mahub sinna rohkem ehitisi kui siis, kui ta oleks rajatud tasandikule.

Linn ise on jagatud seitsmeks suureks kontsentriliseks ringiks, mida nimetatakse seitsme planeedi järgi, ning ühest ringist teise viivad neli tänavat ja neli väravat, asetusega üks igas ilmakaares4; too linn on ehitatud seesuguse arvestusega, et kui vaenlane esimesse müürivööndisse sisse murrab, siis teise vallutamiseks tuleb tal kasutada juba kaks korda rohkem jõudu, kolmanda puhul veelgi rohkem ja iga järgmise vallutamine nõuab eelmisest poole suuremat pingutust, nii et sellelsinasel, kes tahab linna vallutada, tuleb seda teha seitse korda. Aga minu arvamist mööda on juba esimese kindlustusvööndi ületamine üpris võimatu, sest muldvall on lai ja kaitstud bastionide, tornide, suurtükkide ning kraavidega.

Kui linna sisse minna Põhjakaare sepisvärava kaudu, mis imelise mehhanismi abil ise üles tõuseb ja alla langeb, näeb silm viiekümne jala5 laiust tasast maa-ala esimese ja teise müürivööndi vahel. Suured paleed on linnas ehitatud ­seesugusel viisil, et nad moodustavad ringmüüriga ühe terviku; paleede ülemise osa hõlmavad kinnised sammastele toetuvad jalutusgaleriid, mille alla jääb justkui mungakloostri ristikäik, ning sisse pääseb ainult paleede sisemiselt, nõgusalt küljelt. Sealtkaudu sisenetakse nägusatesse tubadesse, kust aknad avanevad nii nõgusalt kui ka kumeralt küljelt, ja mis on üksteisest eraldatud vaid kerge seinaga. Kumera seina paksuseks on tervelt kaheksa käelaiust, nõgus sein on aga kolm ja vaheseinad veidi rohkem kui poolteist käelaiust6.

Pärast seda jõutakse teisele tasandile, mis on eelmisest oma kaks-kolm jalga kitsam; seal on taas kumer välimine ringmüür raveliinide7 ja läbikäikudega, ning sisemine ringmüür, kuhu sisse on ehitatud paleed. Selle alumist osa ehivad sammaskäigud ja ülemist maalitud freskod.

Sedamoodi, ühelt tasandilt teisele liikudes, jõutakse kõige kõrgema tasandini välja. Tõus toimub kahekordsete väravate vahel, mis paiknevad iga ringi sisemises ja välimises müürivööndis, ning sobivalt asetatud trepiastmed teevad tõusu peaaegu märkamatuks.

Künka otsas on avar maa-ala, mille keskel seisab hunnitu tempel.

HOSPITALIIT: Jutusta, jutusta edasi.

GENOVALANE: Too tempel on täpselt ringikujuline ja ehitist ei ümbritse mitte seinad, vaid see toetub kenadele tugevatele sammastele. Kesk suurt kuplit kerkib väiksem kuppel avausega otse altari kohal, mida on üksainus ja mis asub templi keskel. Templi sambad ümbritsevad ringi, mille ümbermõõt on üle kolmesaja jala ja mida omakorda ümbritseb kaheksa jala ulatuses sammaskäik, mille müürid on vaid veidi kõrgemad istmetest, mis on paigutatud piki müüride nõgusat seina, ja lisaks on veel nende sammaste juures, mis templit ilma toetavate müürideta üleval hoiavad, hulgaliselt kergeid kaasaskantavaid toole.

Altaril pole muud kui kaks gloobust: ühele neist on kantud lõuna- ja põhjataevas ja teine kujutab maakera. Kupli võlvide alla on maalitud kõik suuremad taevatähed, igaühel nimi juures, ja kolmerealine seletus nende mõjudest maistele asjadele. Ära on märgitud poolused ja ringid8, küll mitte täies ulatuses, sest templil pole seinu, aga tervikliku pildi annavad neist altari gloobused. Kogu aeg põlevad seal seitse lampi, mida nimetatakse seitsme planeedi järgi.

Templi kohal väikese kupli ümber paiknevad mõned tillukesed kambrid ja rohkesti suuri kambreid on paigutatud sammaskäigu peale, kus elavad preestrid, keda on neljakümne ringis.

Kupli otsas lehviv tuulelipp näitab, missugune neile teada olevast kolmekümne kuuest tuulest puhub, ning selle järgi mõistavad nad ennustada, missugust ilma on oodata. Templis hoitakse ka kuldakirja raamatut, mis kätkeb kõige olulisemaid tarkusi.9

HOSPITALIIT: Ole hea, kõnele mulle, missugune valitsemiskord on tollel rahval.

GENOVALANE: Neid valitseb üks vaimulik vürst, keda nad kutsuvad Päikeseks, aga meie keeles võiks teda nimetada Metafüüsikuks10. Tema on kõigi ajaliste ja ajatute asjade üle otsustaja, ning tema otsused edasikaebamisele ei kuulu.

Tema kõrval on kolm kaasvalitsejat: Pon, Sin ja Mor ehk lahti seletatuna Vägi, Tarkus ja Armastus.

Vägi vastutab sõdade, rahu ja kogu sõjaasjanduse eest. Sõja ajal on ta küll tähtis isik, aga mitte tähtsam kui Päike ise. Tema vastutab ka ohvitseride, sõdalaste ja soldatite, varustuse, kindlustustööde ja piiramistegevuse eest.

Tarkus vastutab kõikide teaduste ja teadlaste eest, nii vabade kunstide õpetlaste kui ka käsitöömeistrite eest. Tema alluvuses on niisama palju ametimehi, kui on teadusi: nende hulgas on Astroloog, Kosmograaf, Geomeeter, Loogik, Retoorik, Grammatik, Tohter, Kehatark, Poliitikateadlane, Moraaliõpetlane; ning kõikide nimetatud teaduste tarvis on üksainuke raamat, mille järgi õpetatakse kogu rahvast, just nagu pütagoorlased seda tegid11. Tarkuse näpunäidete järgi maaliti kõik teadused seintele, rõdudele ja raveliinidele, nii sisse- kui ka väljapoole.

Templi välimistele seintele ja eesriietele, mis palve ajaks alla lastakse, et hääl mitte kaduma ei läheks, on maalitud iga taevatäht omale kohale, kolm rida seletuseks juures.

Esimese12 ringi sisemisele seinale on kantud kõik matemaatilised figuurid – rohkem, kui neid tundsid Eukleides ja Archimedes – koos selgitava kirjeldusega. Välimisel seinal on kogu maailma kujutav kaart, ning kõikide maakondade kaardid, kuhu on märgitud kohalikud riitused, kombed ning seadused; ja solaaride13 enda tähestiku kohal on üles tähendatud ka kõikide teiste rahvaste tähestikud.

Teise ringi sisemisel seinal on nii pildid kui ka näidised kõikidest mineraalidest, metallidest ja nii vääris- kui ka lihtsatest kivimitest, igaühel kaks rida seletuseks juures. Välimisel seinal on igasugu järved, mered, jõed, veinid, õlid ja teised vedelikud, nende voorused, päritolu ja omadused. Peale selle on seal karahvinid kõiksugu vedelikkudega, mis on sada ja kogunisti kolmsada aastat vanad ja mille abil nad ravivad peaaegu kõiki haigusi.

Kolmanda ringi sisemisel seinal on reas kõik maailmas leiduvad taimed ja puud. Lisaks kasvatatakse iga liigi ühte esindajat rõdudel suurtes savipottides, juures seletused, kus need esimest korda avastati, millised on nende voorused ja vastavused tähtede, metallide ja inimese kehaliikmetega ja kuidas neid kasutatakse arstiteaduses.14

Välimisele seinale on maalitud kõiksugu jõgedes, järvedes ja meredes elavaid kalu koos nende omaduste, elu-, paljunemis- ja kasvamisviisidega; seal on seletatud, milleks need tarvilikud on ja millised vastavused on neil taevaste ja maiste asjadega, olgu siis kunstlike või looduslikega. Ma olin suisa imestunud, kui nägin seal kalu nimega piiskopkala15, kettkala, naelkala ja meritäht, ja mind jahmatas nende väline sarnasus asjadega, mida meie maal samade nimede all tuntakse. Seal on veel merisiilikud ja molluskid, ja kõik, mida nende kohta peaks teadma, on maalikunsti ja sõna abil imeliselt edasi antud.

Neljanda ringi sisemisele seinale on maalitud kõik linnud koos omaduste, suuruse ja kommetega, ja föönikski on seal kui võrdne teiste seas. Välimisel seinal on igasugu roomajaid, madusid, draakoneid, usse ja sitikaid, kärbseid ja sääski koos seletustega nende harjumuste, mürkide ja omaduste kohta, ning neid on tublisti rohkem, kui sa ette suudad kujutada.

Viienda ringi sisemisele seinale on maalitud ennekuulmatul arvul täiuslikke maismaaloomi. Meie ei tunne neist üht tuhandikkugi, ja kuna nad on kehalt suured, siis on nad osaliselt maalitud ka rõduseintele; kui palju on seal ainuüksi hobuseid, kõik kaunilt ja hoolikalt välja maalitud!

Kuuenda ringi sisemisel seinal on kujutatud kõiksugu mehaanilised kunstid ehk käsitööoskused, nende leiutajad ja viisid, kuidas neid maailma erinevates paikades teostatakse. Välimisel seinal on kõik seaduseloojad ja teaduste rajajad ja relvaleiutajad. Leidsin sealt teiste hulgast Moosese, Osirise, Jupiteri, Merkuriuse ja Muhammadi; silmapaistval kohal olid Jeesus Kristus ja kaksteist apostlit, kes suhtuvad temasse suure lugupidamisega, lisaks silmasin veel Caesarit, Aleksandrit, Pyrrhost ja kõiki teisi roomlasi; ning kui ma imestasin selle üle, et kuidas nad küll kõiki neid mehi ning nende lugusid tunnevad, siis kosteti mulle, et sealmail tuntakse kõikide maailma rahvaste keeli ning läkitatakse saadikud just selle tarvis igasse ilmanurka, et aimu saada teiste rahvaste voorustest ja nõrkustest, ning on päevselge, et säärased teadmised ühele rahvale suuresti kasuks tulevad. Ma sain teada, et Hiinas tunti bombarde16 ja trükikunsti palju varem kui meil. Nendesamade teadmiste omandamise tarvis on ametis koolmeistrid, ja hõlpsasti ehk otsekui mängeldes õpivad lapsed kõiki teadusi piltide varal enne, kui neil kümme eluaastat täis saab.

 
Olete lõpetanud tasuta lõigu lugemise. Kas soovite edasi lugeda?